Sunday, August 29, 2010

Refleksi 1 - Seminar Isu-isu Pendidikan (PPP 6083)

GLOBALISASI DAN IMPLIKASI KEPADA PENDIDIKAN

Pada 17 Julai 2010 kumpulan 1 telah membentangkan tugasan mereka yang pertama bertajuk globalisasi dan implikasi kepada pendidikan.

Selepas perbincangan tajuk ini, dapat saya rumuskan bahawa globalisasi merupakan satu cara hidup yang tidak mempunyai sempadan dan saling berkait antara satu sama lain. Walaupun kesannya lebih kepada ekonomi, tetapi dalam bidang pendidikan, globalisasi banyak juga memberi kesan-kesan yang positif dan negatif. Gelombang globalisasi ini berkembang dengan pantas akibat daripada perkembangan teknologi seperti internet, multimedia dan elektronik.

Apa yang saya lihat dalam perbincangan ini ialah implikasi negatif yang berlaku akibat globalisasi seperti yang dinyatakan oleh kumpulan ini iaitu peminggiran Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, pendidikan negara terbuka kepada dunia luar dan penkomersilan pendidikan. Jika kita pandang dari sudut yang berlainan, implikasi ini sebenarnya adalah implikasi yang positif. Contohnya, penggunaan Bahasa Inggeris yang di jadikan medium pengantar di kebanyakan kolej swasta bukan meminggirkan Bahasa Melayu pada pandangan saya. Adalah baik jika kita menggunakan Bahasa Inggeris kerana kehendak pasaran di luar memerlukan pelajar-pelajar menguasai bahasa tersebut dengan sempurna jika mereka mahu bersaing dengan rakan-rakan mereka. Dalam proses pembelajaran juga, kebanyakan maklumat-maklumat terutamanya dalam bidang kejuruteraan, perubatan dan lain-lain adalah dalam Bahasa Inggeris.

Penubuhan banyak cawangan universiti-universiti luar negara di negara kita seperti Monash Universiti, Nottengham Universiti dan lain-lain memberi impak positif dari segi ekonomi negara. Pelajar-pelajar dari serantau boleh datang ke Malaysia untuk menyambung pengajian mereka di sini. Pelajar-pelajar kita juga yang tidak mampu untuk melanjutkan pengajian mereka ke universiti luar negara boleh menyambungnya di universiti-universiti cawangan yang ada di sini sekaligus ia dapat menjimatkan wang perbelanjaan mereka. Dari segi kurikulum, tidak menjadi masalah kerana kurikulumnya adalah sama dengan kurikulum di universiti induk tersebut.

Tetapi, kita perlu ingat, pengkomersilan pendidikan ini telah menafikan konsep pendemokrasian pendidikan negara. Seperti yang kita tahu, untuk memasuki IPT swasta, mereka memerlukan perbelanjaan yang banyak dan kebanyakan golongan bumiputera tidak mampu untuk menghantar anak-anak mereka melanjutkan pengajian mereka di IPT swasta. Dan hanya lebih kurang 20% sahaja bilangan pelajar bumiputera di IPT swasta berbanding ratusan ribu pelajar keseluruhannya. Jika perkara ini tidak di bending, ia akan meluaskan jurang antara golongan bumiputera dengan golongan bukan bumiputera dan kesannya nanti membawa kepada keadaan di mana hanya orang kaya sahaja yang berpeluang untuk menikmati pendidikan di peringkat tinggi, manakala golongan bumiputera dinafikan haknya. Ia bertentangan dengan dasar kerajaan yang ingin melahirkan masyarakat berilmu tanpa mengira latar belakang agama dan bangsa.

Secara kesimpulannya, pada pandangan saya, setiap perkara yang berlaku mempunyai pro dan kontra nya, baik dan buruknya. Apa yang penting, kita harus sedaya upayanya mempersiapkan diri kita untuk menghadapi cabaran-cabaran yang akan mendatang dan ambil perkara yang baik dan tolak yang buruk.Sekian.

No comments: